På föreningen Ylva spelas flera olika GW-spel. De två största är (naturligtvis)
Warhammer 40K och Warhammer Fantasy battles. Varje söndag och onsdag
brukar dessa två spel spelas i princip hela tiden. Ylva brukar också arrangera
båda dessa spel på Gothcon och har därför tillgång till stora mängder välgjord
terräng.

För nybörjare innebär föreningen ett enkelt sätt att lära sig reglerna av erfarna
spelare. För mer erfarna spelare erbjuder föreningen kvalificerat motstånd då
många Ylvaiter brukar placera sig bra både inom 40K och Fantasy på de stora
konventen.

Förutom de två stora spelen spelas det även Epic (främst med NetEpic-reglerna
men Epic Armageddon har förekommit också). Med jämna mellanrum spelas
också Mordheim- och Necromunda-kampanjer. Ylvas Blood bowl-liga pågår
dessutom mer eller mindre konstant.

Johan (johan.westlund@foreningenylva.org)