STYRELSEN 2008
X
Ordförande
Fredrik Landelius
'Fredrik L'
  x
Kassör
Ulf Bergqvist
'UlfB'
x
Sekreterare
Morgan Johansson
'morgan'
  X
Lokalansvarig
Magnus Fällmar
'Megaleif'
X
Kioskansvarig/Webmaster
Andreas Johansson
'Cadde'
  X
Terrängansvarig
Johan Westlund
'Mortarion'

Informationen gäller namn, mail och forumsnick.