STYRELSEN 2007
  X
Ordförande
Fredrik Landelius
'Fredrik L'

Kassör
Björn Engqvist
'Delirium'
x
Sekreterare
Morgan Johansson
'morgan'
¨X
Kioskansvarig
Jacob Wikman
'Vvornth'
X
Vice Ordförande /
Projekt Ansvarig
Anders Erestam
'Argos'
x
Bidragsansvarig
Jonas Multing
'TinG'
x
Lokalansvarig
Ulf Bergqvist
'UlfB'
 
Förtroendevalda

X
Webmaster
Andreas Johansson
'Cadde'
   

Informationen gäller namn, mail och forumsnick.