STYRELSEN 2006
 
Ordförande
Morgan Johansson
'morgan'

Kassör
Björn Engqvist
'Delirium'

Sekreterare
Christian Friberg
'Fnord'
 
Vice Ordförande / Webmaster
Andreas Johansson
'Cadde'

Bidragsansvarig
Jonas Multing
'TinG'

Lokalansvarig
Per Ström
'Per Pirat'

Städansvarig
Anders Erestam
'Argos'

Informationen gäller namn, mail och forumsnick.