STYRELSEN 2005

Ordförande
Morgan Johansson
'morgan'

Vice Ordförande / Webmaster
Andreas Johansson
'Cadde'

Kassör
Björn Engqvist
'Delirium'

Sekreterare
Christian Friberg
'Fnord'

Ledamot
Magnus Mattsson
'Roadkill'

Kioskansvarige
Birger Hanning
'Hybris'

Vice Kioskansvarig
Jan-Joel Salo
'Iceplague'

Lokalansvarig
Per Ström
'Per Pirat'

Ledamot
Jakob Bornecrantz
'Wallbraker'

Informationen gäller namn, mail och forumsnick.