STYRELSEN 2002

Ordförande
Anders Granström

Vice Ordförande
Birger Hanning

Kassör
Anders Sjöberg

Sekreterare
Morgan Johansson

Webmaster
Andreas Johansson

Suppleant
Mikael Johansson

Suppleant
Fredrik Jacobsson
 
"Suppleant"
Kioskansvarig
Tobias Eliasson