STYRELSEN 2001

Ordförande
Anders Granström

Vice Ordförande
Birger Hanning

Kassör
Christian Friberg

Sekreterare
Fredrik Jacobsson

Kioskansvarig
Andreas Johansson

Suppleang
Martin Wood

Suppleang
Markku Harju