STYRELSEN 2010
X
Ordförande
Daniel Andersson
'd99dan'
  x
Kassör
Magnus Cullberg
'Magnus C'
x
Sekreterare
Johan Westlund
'Mortarion'
x
Kioskansvarig
Björn Ericsson
'AlFiKa '
X
Lokalansvarig
Anders Granström
'Chairman'

  X
Rekrytering
Anders Erestam
'Argos'

Informationen gäller namn, mail och forumsnick.