INFO

Konfliktspelsföreningen YLVA är belägen Majorna i Sveriges huvu... eh ... Göteborg.

Konfliktspelsföreningen YLVA
Carnegiegatan 14
414 53 GÖTEBORG
Telefon: 031 - 14 63 71

Postgiro
498 49 24-3

Öppettider
Onsdag 18:00 - 20:30. Om det pågår spel kl 20:30 är det öppet till kl 22:00.
Söndagar 13:00 - 17:00. Om det pågår spel kl 17:00 är det öppet till kl 19:00.

Under sommaren 2011 har föreningen inte öppet på onsdagar utan enbart söndagar. Den 24 augusti återgår vi till till de vanliga tiderna med öppet även på onsdagar.

Medlemsavgift
Medlem 60 kr / månad
Nyckelmedlem 100 kr / månad
Skåpmedlem 130 kr / månad

(Möjlighet till nyckel till lokalen och tillåtelse att förvara personlig utrustning i lokalen ges vid månadsmedlemsskap. För att få en nyckel krävs en ansökan till styrelsen som sedan beslutar om nyckel skall lämnas ut. Detta sker tidigast efter 6 månders medlemskap och att ansökande är minst 18 år.)

Vi är en av Sveriges äldsta konfliktspelsföreningar och har varit verksamma i egna lokaler i 16 år.


Entrén till lokalen (Är du skarpsynt kanske du kan se skylten också)


Klicka på kartan för att få en förstoring